Hiển thị các bài đăng có nhãn Plugins. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Plugins. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

RED GIANT UNIVERSE 3.1.3 WINDOWS


RED GIANT UNIVERSE 3.1.3

Universe 3.1 runs on Windows, and includes over 80 tools that run in:
  • Adobe After Effects CC 2017 or later

  • Adobe Premiere Pro CC 2017 or later

  • Avid Media Composer 8.2 or later

  • Magix VEGAS Pro 14 or later

  • Davinci Resolve 14 or later

  • HitFilm Pro 6.0 and later


Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Boris FX - Mocha Pro 2020 for Adobe & OFX (7.0.3.54) RePack


Boris FX - Mocha Pro 2020 for Adobe & OFX (7.0.3.54) RePack

Tích hợp Adobe: After Effects /  Premiere Pro CC 2014 trở lên
Tích hợp OFX: Vegas Pro, Davinci Resolve, Fusion, HitFilm Pro, Foundy Nuke, Autodesk FlameThứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Boris FX - Continuum 2020 Plug-ins for OFX (13.0.2.606)


Boris FX - Continuum 2020 Plug-ins for OFX (13.0.2.606)

Vegas Pro 14+, Nuke 9+, Davinci Resolve 12.5

Boris FX - Continuum 2020 Plug-ins for Adobe (13.0.2.606)


Boris FX - Continuum 2020 Plug-ins for Adobe (13.0.2.606)

Adobe After Effects / Adobe Premiere Pro CC - CC 2020

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

FilmConvert Nitrate AE 3.0 RePack


FilmConvert Nitrate AE 3.0 RePack

Adobe After Effects/ Adobe Premiere Pro CC - CC2019


Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

AfterCodecs 1.7.7 RePack


AfterCodecs 1.7.7 RePack


Red Giant - Magic Bullet Suite 13.0.14

Red Giant - Magic Bullet Suite 13.0.14

Adobe After Effects CC 2014 - CC 2020
Adobe Premiere Pro CC 2014 - CC 2020
Avid 7.0, 8.0
Vegas Pro
Davinci Resolve
Edius 8
HitFilm Pro


Red Giant - Trapcode Suite 15.1.7


Red Giant - Trapcode Suite 15.1.7

Adobe AfterEffects CC2017 trở lên


Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Red Giant - VFX Suite 1.0.5

Red Giant - VFX Suite 1.0.5

Adobe After Effects CC 2018 trở lên


Imagenomic Professional Plugin Suite 2019

Imagenomic Professional Plugin Suite 2019

Download Imagenomic Professional Plugin Suite cho Mac & Win

Imagenomic for Windows

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Boris FX - Continuum 2020 Plug-ins for Adobe (13.0.1.511)


Boris FX - Continuum 2020 Plug-ins for Adobe (13.0.1.511)


NewBlueFX - Titler Pro 7.0 Build 191114 UltimateNewBlueFX - Titler Pro 7.0 Build 191114 Ultimate

Tương thích với các phần mềm:
  • Adobe Premiere Pro CC
  • Avid Media Composer & Symphony 6+
  • Edius 7,8,9
  • Vegas Pro 10, Vegas Movie Studio


Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Boris FX - Continuum 2020 Plug-ins for Adobe (13.0.0.416) RePack


Boris FX - Continuum 2020 Plug-ins for Adobe (13.0.0.416) RePack

Adobe After Effects/ Premiere Pro CC - CC2020


Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Boris FX - Mocha Pro 2020 for Adobe & OFX (7.0.2.69) RePack

Boris FX - Mocha Pro 2020 for Adobe & OFX (7.0.2.69) RePack


Aescripts BRAW Studio v1.8.0 Full Version for Premiere on Windows

Aescripts BRAW Studio v1.8.0 Full Version for Premiere on Windows


Red Giant - Trapcode Suite 15.1.6

Red Giant - Trapcode Suite 15.1.6


Red Giant - VFX Suite 1.0.4

Red Giant - VFX Suite 1.0.4

 Adobe Premiere/Effects 2018-2019-2020


Red Giant - Magic Bullet Suite 13.0.13

Red Giant - Magic Bullet Suite 13.0.13

Adobe Premiere Pro CC2014 - CC2020
Adobe After Effects CC2014 - CC2020
Avid 7.0, 8.0
Vegas Pro 
Davinci Resolve
Edius 8
Hitfilm Pro


Red Giant - Shooter Suite 13.1.11

Red Giant - Shooter Suite 13.1.11

Adobe After Effects/ Adobe Premiere Pro CC2014 - CC2020


Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

TMGEnc Movie Plug-in AVC 1.1.2.19 for Premiere Pro

TMGEnc Movie Plug-in AVC 1.1.2.19 for Premiere Pro