Element 3D v2.2.2.2160 for After effects CC 2019 Win Mac - Free download


Phát triển bởi công ty VideoCopilot, chuyên về các công cụ bổ sung để tạo hiệu ứng video và tài liệu đào tạo về chủ đề này trong chương trình AfterEffects. Phần tử 3D cho phép bạn làm việc trực tiếp với các đối tượng ba chiều trong AE.

Trang chủ – https://www.videocopilot.net/products/element2/

Hướng dẫn cài đặt trên Win:
B1: Copy 2 file trong e3d_2160_fix pass đè lên theo đường dẫn: C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC 2019\Support Files\Plug-ins\VideoCopilot
B2: Khởi động Ae
B3: Chạy Plugin Element sẽ xuất hiện cửa xổ đòi bản quyền, Load file (Mục cuối cửa xổ) ElementLicense.license đã copy vào đường dẫn ở bước 1.
B4: Hưởng thụ.


Chú ý: Ad đã test OK trên CC 2019 và vẫn sử dụng được cho phiên bản Ae thấp hơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét