Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Delicious Retouch 5.0 Phiên bản Việt hóa cho win/Mac


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Delicious Retouch 5.0 là một plugin làm đẹp chân dung cho Photoshop tuyệt vời. Plugin này bao gồm nhiều tính năng khác nhau để chỉnh sửa chân dung, có thể nhanh chóng được áp dụng để làm đẹp ảnh chân dung, phù hợp với ảnh chụp trong studio và làm da tuyệt vời, và xử lý hậu kỳ chân dung một cách nhanh chóng ....Nguồn: Blogit360.com
Hướng dẫn: 
Cuong Tonny TV


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc