ProDAD Vitascene 3.0.257 (64-bit) | NEW 2017 | Fshare


ProDAD Vitascene 3.0.257 (64-bit)Plug-in tương thích với các phần mềm:

- MAGIX Video deluxe 2016,2017
- MAGIX Movie Edit Pro 15,16,17
- MAGIX Video Pro X6, X7
- Vegas Pro 13,14,15
- Movie Studio 13
- Grass Valley Edius 7,8,9
- Corel Videostudio Pro X7,X8,X9
- Pinnacle Studio 18,19,20
- Avid Studio
- Avid Media Composer 6.0,7.0
- Adobe Premiere CS5-CC2018
- Adobe After Effects CS5-CC2018
- Cyberlink PowerDirector 13,14,15

Hệ điều hành: Windows 7/8/10 (X64)

Dung lượng: 122Mb
DOWNLOAD

Đăng nhận xét

2 Nhận xét