Pluraleyes 4 - Đồng bộ hình ảnh và âm thanh 1 cách dễ dàng

1 comment
Plugin Pluraleyes 4 dùng để so syn hay dựng Multicam của hãng Red Gaint.


Link Download: DỰNG PHIM PRO

1 nhận xét: